Kartoituksesta toimintaan:

Merle Consulting apuna alusta loppuun

Savonlinnalainen yritys Eero Tiainen Consulting kaipasi apua innovaatiotoimintaan, jonka tarkoituksena on auttaa uuden tuotteen tai palvelun synnyssä aina kartoituksesta lanseeraukseen asti. Teollisuuden automaatioratkaisuja tarjoavalla kansainvälisellä yrityksellä oli tuoteinnovaatio-aihio, joka tuli saattaa valmiiksi ja lanseerausvaiheeseen palvelumuotoilun keinoin. Tuloksena syntyi ratkaisu, jolle saatiin julkinen rahoitus ja joka tuo elinvoimaa maaseudulle myös tulevaisuudessa.

Kuva: Konelaboratorion loppukatselmus pidettiin 14.5.2021

Täyden palvelun startti

Eero Tiainen Consultingin ydintoiminta on B&R Automation -järjestelmien kansainvälisessä konsultoinnissa, koulutuksissa ja varaosien toimituksessa. Yrityksen toimitusjohtaja Eero Tiainen on jo aiemmin luottanut Merle Consultingin palveluihin, jolloin yhteistyö myös tuoteinnovaation osalta oli luontevaa. ”Erityisen hyvin Merlen kanssa on toiminut joustavuus ja kiireisen yrittäjän aikatauluihin sopiva toteutus”, Eero kertoo. Koko ikänsä automaatioalalla toiminut yrittäjä kiittelee myös sparrausta päätöksenteon tukena.

”Aluksi tuotteen potentiaali oli epävarma, mutta Merlen teettämän markkinakartoituksen myötä selvisi, että kysyntää tuoteinnovaatiolle todella on. Tämä helpotti päätöksentekoa ja sai prosessin etenemään nopeasti.”

Rahoituksesta tukea toimintaan

Merle Consulting avusti paitsi markkinakartoituksessa, myös rahoituksen hakemisessa, tuotteistamisessa, designissa ja tuotteen kaupallistamisessa. Yhteistyö johti siihen, että Eero Tiainen Consulting sai Ruokaviraston julkisen rahoituksen Saimaalle rakennettavaan konelaboratorioon. Konelaboratoriossa testataan tuotteen digitaalista ohjausjärjestelmää, tehdään koekäyttöjä ja mahdollistetaan tulevien asiakkaiden tuotteeseen tutustuminen. Lisäksi rahoitusta myönnettiin liiketoiminnan kehittämiseen.

”Merlellä oli heti alusta alkaen selvillä, mistä hakea rahoitusta ja millä ehdoin. Tämä oli suuri helpotus ja auttoi hakuprosessissa merkittävästi”, Eero sanoo. Toimitusjohtajalle on tärkeää myös rahoituksen myötä maaseudulle syntyvät työpaikat, mikä tukee seutua ja paikallisia yrityksiä tulevaisuudessa. ”Pyrimme paitsi työllistämään, myös tuomaan hyötyä seudun muille yrityksille kerrannaisvaikutusten kautta”.

Vankalla ammattitaidolla eteenpäin

Yhteistyön tavoitteena on taata yritykselle merkittävä liiketoiminnan kasvu ja muuntaa yrityksen nykyinen projektiluontoinen työ jatkuvan kehityksen suuntaan. Palvelumuotoilun keinoin tapahtuva tuotteistaminen etenee Merle Consultingin avustuksella ja ensimmäiset varsinaiset kaupat tullaan tekemään arviolta vuoden päästä. Itse palvelu lanseerataan kuitenkin jo kesän jälkeen alan messutapahtumassa Saksassa.

”Merlen toiminnassa olen voinut luottaa palveluasenteeseen. Jos on ollut jotain kysyttävää, asia on selvitetty ja on voinut luottaa saatuun tietoon. Huolehtimisen olen voinut niin sanotusti ulkoistaa muualle ja ydinliiketoimintaan on jäänyt tarvittavasti aikaa”, Eero kehuu.

Seuraavaksi edessä on tuotteen kehityksen viimeistely ja myöhemmin syksyllä kansainvälinen lanseeraus. ”Lähdemme positiivisin mielin eteenpäin ja pian nähdään, mitä tulevaisuudella on tarjota”, Eero tiivistää.