Toiminnan kehittäminen markkinan murrosvaiheessa

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Oy on korkealuokkaiseen kartonkipainatukseen erikoistunut keskisuuri painotalo. Toimiala on voimakkaassa murrosvaiheessa ja digitalisaation myötä perinteisen painotoiminnan volyymit ovat laskeneet nopeasti. Offset-Kolmio on keskittynyt painopalveluihin joita ei voida viedä nettiin, mm. erikoistuneeseen kartonkipainatukseen ja korkealuokkaisiin pakkauksiin.

– Uuteen toimintaympäristöön sopeutuminen vaatii organisaatioltamme uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja. Lähdimme Merle Consultingin kanssa toteuttamaan laaja-alaista toimintamme kehitysprosessia, joka sisältää mm. strategian täsmentämisen, tuote- ja palvelukehitysprosessien virtaviivaistamisen sekä henkilöstön osallistamisen. Merle Consulting auttoi meitä myös Business Finlandin kehitysrahoituksen hankkimisessa, kuvailee toimitusjohtaja Kimmo Jokinen. 

Joustava ja käytännönläheinen toimintatapa ja asiantuntemus on auttanut meitä muutosprosessien läpiviennissä

Kimmo Jokinen, toimitusjohtaja, Hämeenlinnan Offset-Kolmio Oy