Tukena yrityksen alkutaipaleelta lähtien

Globaalin e-autourheilun lähettiläs

Idea e-autourheilun kaupallistamisesta ja markkinointialustan kehittämisestä yhdisti Valtteri Leitolan ja Merle Consultingin syksyllä 2019. Yhteistyön tuloksena syntyi Intercontinental Sustainable Racing Oy, joka kehittää globaalia e-autourheilun promootiota ja sisällöntuotantoa.

Tukea Business Finlandilta

Jo pitkään e-autourheilun parissa työskennellyt Valtteri kutsuu itseään lisätyn todellisuuden innovaattoriksi (XR-innovator). Haasteena ollut puuttuva osaaminen yritystoiminnan aloittamisessa johdatti hänet suositusten perusteella Merle Consultingin luo. Yhteistyön myötä yritysidea muuttui konkreettiseksi, kun johdonmukaisella toiminnalla ja Merlen avustuksella tehtiin suunnitelma yrityksen perustamisesta sekä rahoituksen hankkimisesta. Business Finlandilta saatiin tukea liiketoiminnan alkuun ja jatkokehittämiseen. ”Yhteistyö on sujunut menestyksekkäästi, siinä on ollut positiivinen ja eteenpäin työntävä energia”, kuvailee Valtteri.

Tarve lajia uudistavalle kaupalliselle alustalle ja ekosysteemille

”E-urheilu on voimakkaimmin kasvava viihteen ala maailmassa”, Valtteri kertoo ja samalla iloitsee, kun yhtiö on nyt käynnistämässä kaupankäyntiä noin kahden kehitysvuoden jälkeen. Laajan kontaktiverkoston, yhteistyössä luotujen verkkosivujen sekä markkinointimateriaalien avulla yritys pääsee eteenpäin tavoitteissaan. Merle Consulting jatkaa yrityssuunnittelun tukena ja yhteistyö syvenee.


E-urheilu on voimakkaimmin kasvava viihteen ala maailmassa

Valtteri Leitola, Sustainable Racing Oy