Innovaatiotoiminta on oppimista, toimintaa ja oivaltamista. Se on tutustumista erilaisiin toimintamalleihin ja työkaluihin, sekä vertaisoppimista muilta organisaatioilta. Innovaatiotoiminta on teoriataustoihin perehtymistä ja uusien toimintamallien ja työkalujen testaamista. Innovaatiotoiminnalla kehität konkreettisesti omaa kehitysideaasi eteenpäin innovaatiosta kannattavaksi liiketoiminnaksi.  

Palveluinnovaatioiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Palveluinnovaatio on uusi tai merkittävästi uudistettu palvelukonsepti. Se on toistettavissa tai monistettavissa, ja siinä hyödynnetään teknologiaa tai menetelmiä. Palveluinnovaatio voi olla teknologiaan perustuva uudistus palvelutuotteesta tai -prosessista. Pelkkä idea ilman käytännön toteutusta ei kuitenkaan ole innovaatio. Olennaista on, että asiakas ja palveluntuottaja saavat kilpailuasemaa parantavaa lisäarvoa palveluinnovaatiosta. Palveluinnovaatio on toistettavissa, mutta jokainen palvelutapahtuma ei ole.

Case

Eero Tiainen Consulting Oy

Savonlinnalainen yritys Eero Tiainen Consulting kaipasi apua innovaatiotoimintaan, jonka tarkoituksena on auttaa uuden tuotteen tai palvelun synnyssä aina kartoituksesta lanseeraukseen asti. Teollisuuden automaatioratkaisuja tarjoavalla kansainvälisellä yrityksellä oli tuoteinnovaatio-aihio, joka tuli saattaa valmiiksi ja lanseerausvaiheeseen palvelumuotoilun keinoin. Tuloksena syntyi ratkaisu, jolle saatiin julkinen rahoitus ja joka tuo elinvoimaa maaseudulle myös tulevaisuudessa.

Ota meihin yhteyttä!

  • Kun sinulla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea, jonka eteenpäinviemiseksi tarvitset asiantuntijaosaamista. Autamme sinua myös julkisen rahoituksen hakemisessa.
  • Kun sinulla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea, ja haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla.
  • Kun tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua.
  • Kun sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset uutta näkemystä.

Kuulumme Business Finlandin asiantuntijaverkostoon, ja olemme auttaneet kymmeniä eri elinkaaren vaiheessa olevia yrityksiä eri toimialoilla innovaatiotoiminnassa. Meillä on vankka, käytäntöön perustuva kokemus julkisen rahoituksen hakemisesta eri lähteistä sekä erilaisten projektien ja hankkeiden johtamisesta.

Kysy lisää