Yrityksistä löytyy paljon kehittymishalua, mutta usein liikkeellelähtö, resursointi tai hankkeiden tuloksellinen läpivienti voi olla haasteellista. Kokemuksemme mukaan tyypillisimpiä esteitä liiketoiminnan kehittämiselle ovat:

  • ajan löytäminen
  • liiketoiminnan suunnittelun haaste; miten suunnittelua tehdään, mitkä ovat tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
  • oikeiden asiantuntijoiden löytäminen
  • tarvittavan rahoituksen järjestäminen.

Asiantuntijamme auttavat sinua ja yritystäsi toimialasta ja osaamistasosta riippumatta. Tärkeintä on halu kehittyä. Olemme mukana liiketoiminnan suunnittelussa, tarvittavien toteuttamisresurssien hankinnassa sekä hankkeen toteuttamisessa. 

Meillä on monipuolinen kokemus erilaisten yritysten hankkeiden asiantuntijatoiminnasta. Olemme olleet aktiivisesti mukana yli 250 yrityksen liiketoiminnan kehityksessä, ja hankkineet tarvittavan rahoituksen sekä asiantuntemuksen asiakkaillemme. Asiantuntijamme auttavat sekä pienissä että vaativimmissa hankkeissa.

Case

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Oy

Yritys on korkealuokkaiseen kartonkipainatukseen erikoistunut keskisuuri painotalo. Toimiala on voimakkaassa murrosvaiheessa ja digitalisaation myötä perinteisen painotoiminnan volyymit ovat laskeneet nopeasti.

Ota meihin yhteyttä, kun:

  • Haluat käynnistää uutta liiketoimintaa
  • Haluat uudistaa olemassa olevaa liiketoimintaa
  • Haluat kehittää uuden tuotteen tai palvelun tai parantaa olemassa olevia
  • Tarvitset asiantuntijan tukea tuotteen tai palvelun kaupallistamiseen
  • Tarvitset asiantuntijan tukea kansainvälistymisen käynnistämiseen
  • Tavoitteesi on kehittää liiketoimintaasi kannattavammaksi.

Mukana Business Finlandin asiantuntijaverkostossa

Kuulumme Business Finlandin asiantuntijaverkostoon, ja olemme auttaneet kymmeniä eri elinkaaren vaiheessa olevia yrityksiä eri toimialoilla innovaatiotoiminnassa. Meillä on vankka, käytäntöön perustuva kokemus julkisen rahoituksen hakemisesta eri lähteistä sekä erilaisten projektien ja hankkeiden johtamisesta.

Kysy lisää