Tarjoamalla asiakkaidesi tarpeiden pohjalta toteutettuja palveluja, asiakkaasi ovat tyytyväisempiä. Tyytyväiset asiakkaat ovat sitoutuneempia yritykseesi ja suosittelevat palvelua muille. Tämä puolestaan mahdollistaa yrityksen kannattavuuden kasvun. Palvelumuotoilua hyödynnetään usein myös liiketoiminnan tehostamisessa ja strategisessa suunnittelussa.

Palvelumuotoilu on palveluiden suunnittelua palvelujen käyttäjien näkökulmasta siten, että heidän toiveensa, tarpeensa ja tietonsa ovat osa suunnitteluprosessia. Keskeisenä ajatuksena on, että palvelun käyttäjä on paras asiantuntija palvelun kehittämisessä. Palvelumuotoilu mahdollistaa myös kevyet ja ketterät kokeilut.

Onnistunut palvelukokonaisuus on asiakkaalle hyödyllinen ja tarpeisiin vastaava, helposti käytettävä ja omaksuttava, taloudellisesti tehokas ja tuloksellinen, kiinnostusta herättävä ja haluttava. Palvelumuotoilun menetelmiä voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla.

Käyttäjälähtöisyys on suunnittelun lähtökohta, joten palvelumuotoilussa tärkeää on osallistaa asiakkaat suunnitteluprosessiin. On ymmärrettävä, miten asiakkaasi kokee yrityksesi ja tarjoamasi tuotteen ja palvelun, ja sen millaista on asioida yrityksesi kanssa.  Visualisoimalla ja kehittämällä koko prosessia ja sen eri vaiheita parannetaan asiakaskokemusta asioida yrityksessäsi ja ostaa tuotteitasi tai palvelujasi.

Case

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin keskustan viheralueen kehittäminen, opastamisen ja opasteiden kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin.

  • Tutkimuksellisessa osiossa tuotettiin syvempää ymmärrystä erilaisista palvelun käyttäjistä ja heidän tarpeistaan sekä opastamisen että opasteiden tarpeista ja sijoittelusta. 
  • Toiminnallisessa osiossa suunnitelluista opasteiden prototyypeistä luotiin testialue, jolla käyttäjät pääsivät antamaan palautetta opasteista eri vuodenaikoina. Opasteiden ja reittien jatkokehitystä jatkettiin saadun palautteen pohjalta.

Kysy lisää